Autor wpisów: dr inż. Iwona Łapuńka

Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki
i.lapunka@po.opole.pl