Autor wpisów: dr inż. Iwona Łapuńka - kierownik studiów podyplomowych, dr inż. Katarzyna Marek-Kołodziej - koordynator studiów podyplomowych

Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki
i.lapunka@po.opole.pl
k.marek-kolodziej@po.opole.pl