Autor wpisów: dr hab. Cezary Kuśnierz, prof. PO, dr Bożena Królikowska