Autor wpisów: Anna Kulesa

Wydział Mechaniczny » Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn
ul. S. Mikołajczyka 5, 45-271 Opole
Stanowisko: samodzielny referent
Tel.: +48 77 449 8415, e-mail: a.kulesa@po.opole.pl