Autor wpisów: dr Krzysztof Ziemba

Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii
Instytut Wychowania Fizycznego
Katedra Metodyki Wychowania Fizycznego
e-mail: k.ziemba@po.opole.pl