Autor wpisów: dr inż. Krzysztof Żak

Wydział Mechaniczny » Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji
ul. S. Mikołajczyka 5, 45-271 Opole
Stanowisko: adiunkt
Tel.:+48 77 449 8462
Tel.:+48 77 449 8461
Fax:+48 77 449 9927
e-mail: k.zak@po.opole.pl
WWW:https://www.ktmiap.po.opole.pl