Autor wpisów: dr hab. inż. Krzysztof Olejnik, prof. PO

Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki
Instytut Organizacji Procesów Wytwórczych
Katedra Logistyki
ul. Ozimska 75, 45-370 Opole