Autor wpisów: Krzysztof Drożdżol

Wydział Budownictwa, Katedra Geotechniki i Geodezji
ul. Katowicka 48, 45-061 Opole
asystent
tel.: 77 449 8581
e-mail: k.drozdzol@po.opole.pl