Autor wpisów: Krystyna Duda, Lucyna Sterniuk-Gronek