Autor wpisów: mgr inż. Krzysztof Drożdżol, dr hab. inż. Wojciech Anigacz, prof. PO dr hab. inż. Damian Bęben, prof. PO