Autor wpisów: Koło Naukowe Inżynierii Biomedycznej

Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
https://inzynieriabiomedyczna.po.opole.pl