Autor wpisów: Aleksandra Kawiak, Artur Mendiuk

Studenci Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki oraz Wydziału Mechanicznego