Autor wpisów: dr hab. inż. Katarzyna Szwedziak, prof. PO

Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki » Katedra Inżynierii Biosystemów
ul. S. Mikołajczyka 5, 45-271 Opole
Tel.: +48 77 449 8469
e-mail: k.szwedziak@po.opole.pl