Autor wpisów: Katarzyna Rajewska

Akademicki Chór Politechniki Opolskiej
kasia.rajewska@gmail.com