Autor wpisów: dr. inż. Katarzyna Mazur-Kajta

Wydział Ekonomii i Zarządzania » Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych
ul. Luboszycka 7, 45-036 Opole
Stanowisko: asystent
Tel.: +48 77 4498809
e-mail: k.mazur@po.opole.pl