Autor wpisów: Katarzyna M. Kołowrot- Adamus

Asystentka krajowa Danuty Jazłowieckiej,
Posłanki do Parlamentu Europejskiego
k.adamus@jazlowiecka.pl