Autor wpisów: dr hab. inż. Katarzyna Hys, prof. PO

Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki
Instytut Innowacyjności Procesów i Produktów
Tel.: +48 77 449 8055
e-mail: k.hys@po.opole.pl