Autor wpisów: Karina Fedynyszyn

Biblioteka Główna
ul. Sosnkowskiego 31, 45-272 Opole
Stanowisko: kustosz
Tel.: 77 449 86 97
e-mail: k.fedynyszyn@po.opole.pl