Autor wpisów: Kamil Kalinowski

Sekcja Promocji i Kultury
ul. Prószkowska 76 (budynek nr 5), 45-758 Opole
Stanowisko: starszy spec. ds. informacji i promocji
Tel.: +48 77 449 8127, e-mail: k.kalinowski@po.opole.pl