Autor wpisów: Kamil Kalinowski

Kierownik Działu Wydawnictw
ul. S. Mikołajczyka 5, 45-271 Opole
tel.: + 48 77 449 88 26
e-mail: k.kalinowski@po.opole.pl