Autor wpisów: Katedra Architektury i Urbanistyki

Wydział Budownictwa i Architektury
ul. Katowicka 48
45-061 Opole
Tel: +48 77 449 8602
e-mail: kaiu@po.opole.pl