Autor wpisów: dr Justyna Charaśna-Blachucik

Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii
Instytut Wychowania Fizycznego » Katedra Wychowania Fizycznego i Sportu
ul. Prószkowska 76, 45-758 Opole
j.charasna-blachucik@po.edu.pl