Autor wpisów: Joanna Tokarska-Kozłowska

Studium Języków Obcych
ul. Prószkowska 76 (budynek 6), 45-758 Opole
Stanowisko: starszy wykładowca
Tel.: +48 77 449 8144
e-mail: j.tokarska-kozlowska@po.opole.pl