Autor wpisów: Joanna Moczko

Studenckie koło naukowe ŻUBR
Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki
ul. Generała Kazimierza Sosnkowskiego 31
45-272 Opole
piętro: III, pokój: 309