Autor wpisów: dr hab. inż. Joanna Małecka, prof. PO

Wydział Mechaniczny
Katedra Inżynierii Materiałowej
e-mail: j.malecka@po.opole.pl