Autor wpisów: Joanna Czach

Komitet Organizacyjny MPPLV 2017
LabVIEW Fan Group
Politechnika Wrocławska
kontakt@lvfg.pwr.edu.pl