Autor wpisów: dr inż. Joanna Boguniewicz-Zabłocka

Wydział Mechaniczny
Katedra Techniki Cieplnej i Aparatury Przemysłowej
ul. S. Mikołajczyka 5, 45-271 Opole
e-mail: j.boguniewicz-zablocka@po.edu.pl