Autor wpisów: prof. Jerzy Wyrwał

Kierownik Katedry Fizyki Materiałów
Wydział Budownictwa i Architektury
ul. Katowicka 48, 45-061 Opole
e-mail: j.wyrwal@po.edu.pl