Autor wpisów: prof. Jerzy Hickiewicz

Dziekan Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki w latach 1975-1977