Autor wpisów: dr inż. Iwona Kłosok-Bazan

Wydział Mechaniczny
Katedra Techniki Cieplnej i Aparatury Przemysłowej
ul. S. Mikołajczyka 5, 45-271 Opole
Tel.: 77/449 8876
e-mail: i.klosok-bazan@po.opole.pl