Autor wpisów: dr hab. Henryk Machoń, prof. PO

Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii
Katedra Turystyki i Rekreacji
ul. Prószkowska 76, 45-758 Opole
tel. 77 449 8269
e-mail: h.machon@po.edu.pl