Autor wpisów: Grzegorz Stankiewicz

Centrum Transferu Technologii
ul. Prószkowska 76 (budynek 7, p. 8), 45-271 Opole
Stanowisko: starszy specjalista ds. komercjalizacji
Tel.: +48 77 449 8167
e-mail: g.stankiewicz@po.opole.pl
WWW:https://www.ctt.po.opole.pl