Autor wpisów: Grzegorz Stankiewicz

Główny specjalista ds. współpracy z biznesem | Chief specialist of the business cooperation
Politechnika Opolska | Centrum Projektowe Fraunhofera dla Zaawansowanych Technologii Lekkich
Opole University of Technology | Fraunhofer Project Center for Advanced Lightweight Technologies
Prószkowska 76, 45-758 Opole, Polska | Poland
+48 77449 8207 | g.stankiewicz@po.opole.pl | www.fpc.po.opole.pl