Autor wpisów: Grzegorz Robak

Wydział Mechaniczny » Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn
ul. S. Mikołajczyka 5, 45-271 Opole
Stanowisko:adiunkt
Tel.:+48 77 449 8407
e-mail: g.robak@po.opole.pl