Autor wpisów: dr inż. Grzegorz Jezierski

Muzeum Politechniki Opolskiej i lamp rentgenowskich
ul. Prószkowska 76 (budynek nr 5), 45-758 Opole
Stanowisko: specjalista ds. administracyjnych
e-mail: g.jezierski@po.edu.pl
https://muzeum.po.opole.pl/index.php/pl/