Autor wpisów: dr inż. Grzegorz Borsuk

Wydział Mechaniczny
Katedra Techniki Cieplnej i Aparatury Przemysłowej
ul. S. Mikołajczyka 5, 45-271 Opole
e-mail: g.borsuk@po.opole.pl