Autor wpisów: dr inż. Barbara Grochowicz, prof. Krzysztof Kluszczyński