Autor wpisów: Opiekun IEEE Opole SB, Andrzej Waindok, dr hab. inż., prof. PO Mentor IEEE Opole SB, Prof. Bronisław Tomczuk Przewodniczący sekcji Young Professionals IEEE, mgr inż. Piotr Graca