Autor wpisów: Gabriela Płowucha

Wydział Inżynierii Systemów Technicznych
ul. Kozielska 16, 47-224 Kędzierzyn-Koźle
Tel.: 77 449 8710
dziekanat WIST w Kędzierzynie-Koźlu
e-mail: g.plowucha@po.opole.pl