Autor wpisów: dr inż. Łukasz Mach

Wydział Ekonomii i Zarządzania
Prodziekan ds. organizacyjnych
l.mach@po.edu.pl