Autor wpisów: prof. Stefan Szymura

wykładowca Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki, w latach 1999-2002 dyrektor Instytutu Matematyki, Fizyki i Chemii, w latach 2005-2006 rektor PWSZ w Nysie, związany także z Politechniką Częstochowską, gdzie pełnił m.in. funkcje dziekana i prorektora.