Autor wpisów: Dr inż. Aleksandra Kawala-Sterniuk, Natalia Browarksa, dr hab. inż. Jarosław Zygarlicki, Michał Niemczynowicz, dr hab. inż. Mariusz Pelc

Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki