Autor wpisów: Ewelina Podgórni

Wydział Mechaniczny » Katedra Techniki Cieplnej i Aparatury Przemysłowej
ul. S. Mikołajczyka 5, 45-271 Opole
Stanowisko: asystent
e-mail: e.podgorni@po.opole.pl