Autor wpisów: Ewelina Łukasiewicz

Wydział Mechaniczny
Katedra Techniki Cieplnej i Aparatury Przemysłowej
ul. S. Mikołajczyka 5, 45-271 Opole
e-mail: e.lukasiewicz@po.opole.pl