Autor wpisów: Ewa Żelawska

Biblioteka Główna Politechniki Opolskiej
Oddział Informacji Naukowej i Promocji
tel. 77 449 8697
e.zelawska@po.opole.pl