Autor wpisów: Elżbieta Janowska-Renkas, Aneta Matuszek-Chmurowska

Wydział Budownictwa » Katedra Inżynierii Materiałów Budowlanych
ul. Katowicka 48, 45-061 Opole
Stanowisko: adiunkt
Tel.: +48 77 4498596
e-mail: e.janowska-renkas@po.opole.pl
e-mail: a.matuszek-chmurowska@po.opole.pl