Autor wpisów: dr inż. Elżbieta Czerwińska, Anna Jańdziak

Dyrektor i zastępca dyrektora
Biblioteki Głównej Politechniki Opolskiej
ul. Sosnkowskiego 31, 45-272 Opole