Autor wpisów: Dr hab. Elżbieta Janowska-Renkas, prof. PO

Kierownik Laboratorium Materiałów Budowlanych
Katedra Inżynierii Materiałów Budowlanych
Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej