Autor wpisów: dr Edyta Majorczyk

Prodziekan ds. dydaktyki
Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii
Katedra Biochemii i Fizjologii
ul. Prószkowska 76, 45-758 Opole
e-mail: e.majorczyk@po.opole.pl