Autor wpisów: Dyrektor Instytutu Innowacyjności Procesów i Produktów prof. Ryszard Knosala i współpracownicy