Autor wpisów: Dyrekcja Centrum Językowego

Dyrektor CJ - mgr Magdalena Dolińska
Zastępca Dyrektora CJ - dr Agnieszka Kossowska
www.cj.po.opole.pl