Autor wpisów: dr inż. Krzysztof Drożdżol - opiekun, Andrzej Turek i Agnieszka Kaliciak – studenci II roku, II st. WBiA